วิธีการเอาออก Any Search

คือ Any Search ไวรัสอพูดจริงเหรอ?

Any Search คือ propagated ใช้ไม่ยุติธรรมวิธีการของดิสทริบิวชันที่ใกล้ชิดที่เกี่ยวข้องกับ freeware และ shareware อย่างเช่นเครื่องเล่นวิดีโอและอีกเครื่องมือหรือโปรแกรมอรรถประโยชน์ name. แทนที่จะแสดงความตื่นเต้นที่คุณเดิมคนเดิมที่เป็นประโยชน์และที่มันน่าเชื่อถือได้ผลการค้นหามัน employs นงี่รค้นหา มันสามารถทำมันทั้งหมดของคุณ browsers ในเวลาเดียวกัน มันไม่ได้เป็น relabel ผู้ให้บริการค้นข้อมูลเท่าที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงของคุณปกติผลการค้นหาและรวมถึงการโฆษณาเว็บไซต์หรือโฆษณาในหมู่พวกเขา เหมือนที่อื่นเบราว์เซอร์ hijackers นั่นเป็นงานวันนี้มันสามารถเร็วเปลี่ยนของเบราว์เซอร์เป็นค่าปริยายโดยไม่มีการเตือน เพื่อข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่ hijacker ได้โปรดอ่านเรื่องข่าวได้


ดาวน์โหลดเครื่องมือการเอาออกเอา Any Search

* WiperSoft scanner, available at this website, only works as a tool for virus detection. More data on WiperSoft. To have WiperSoft in its full capacity, to use removal functionality, it is necessary to acquire its full version. In case you want to uninstall WiperSoft, click here.

ถึงแม้ว่า Any Search นดูไม่น่าสงสัยมันจะได้จริงๆเพราะมีปัญหา พวกนี้การแก้ไขเป็นแบกออกไปโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบและไม่มีการตรวจสอบสิทธิ์ของคุณ. ในความเป็นจริง Any Search collaborates กับคนที่สาม-งานปาร์ตี้งเว็บไซต์และ promotes พวกเขาในการค้นหาผลลัพธ์เดียวกันนั่นแหละ สนใจเรื่องนี้เพราะคุณไม่เคยรู้เลยว่าอะไรที่เว็บไซต์มันอาจจะพยายามจะเปลี่ยนปลายทางจดหมายแบบนี้มาก่อนในชีวิต ดังนั้นต้องระมัดระวังด้วยและเช็คทุกโปรแกรมที่คุณต้องการที่จะติดตั้ง. นี่เป็นเคล็ดลับไปใช้ต้องใช้ที่ระเป๋าหนักแถบวอลสการค้นหาเครื่องยนต์ Webroot SecureAnywhere AntiVirus(ได้พูดถึงประเด็นสำคัญกับ Windows และ comment).

ยังไงจะเอาออ Any Search เปลี่ยนปลายทางจดหมายติดไวรัส?

ถ้าคุณต้องไปแล้วเจอของคุณเริ่มหน้าและ/หรือค่าปริยายการค้นหาเครื่องยนต์ถูกเปลี่ยนแปลง Any Search คุณควรเสียเวลาไม่มีเวลาแล้วตามมันนำทาง ดังนั้นคุณไม่ควรจนกระทั่งมันเกิดขึ้นและทำให้แน่ใจว่าคุณได้เอามันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ นี่ Any Search คือ utilized จะทำให้พวกนั้น adverts ที่ 3 ของงานปาร์ตี้ conform ให้คุณเป็นการส่วนตัวน่ะครับ เป็นส่วนใหญ่ของเบราว์เซอร์ hijackers รวมถึง Any Search เป็นแพร่ไปรวมด้วยกัน type of djvu document อคิดร้าย installers คุณอาจไม่ได้สังเกตเห็นตอนที่พวกเขาเข้าระบบของคุณ นี่เป็นโอกาสคุณอาจจะออกมาข้าม malware อย่างเช่น Trojans หรือไวรัส เป็นเรื่องของความเป็นจริง, Any Search ไวรัส สามารถเก็บรายละเอียดเรื่องผู้ใช้.

Any Search คือกลูก–สรุปว่าไม่เป็นที่ต้องการโปรแกรม นี่เป็นที่รู้จัก hijacker ด้วยตัวมันเองแต่แทนที่ด้วย Any Search สำหรับตอนนี้ พวกนี้โปรแกรมต่างๆเป็นกระจายอยู่เกรงว่าไม่ตอนอยู่คนเดีดิสทริบิวชันวิธีการซึ่งจะทำให้กลุ่มผู้พัฒนาของอาจไม่เป็นที่ต้องการ apps ต้องเก็บของพวกเขาผลิตภัณฑ์ด้วยกันกับถูกต้องตามกฎหมายถ้ามอนอิสระโปรแกรมและแพร่วมกันในหนึ่งโปรแกรมจัดกระเป๋าก่อนเดี๋ยวก่อน #_RESTORE_FILES_#! อย่างไรก็ตามถ้าคุณตัดสินใจจะลบมันไวรัสของคุณเองคุณสามารถตรวจสอบของกล่องแสดงรายละเอียดการลบคำแนะนำเสนอทางด้านล่างนี้ เพิ่มเติมส่วนประกอบ

อะไรการติดตั้งโหมดคือปฏิบัติกับที่ปลอดภัยมั้ย?

Any Search คืงๆจะถูกกระจายออกเป็นเพื่อฝ่ายไอทีเปิดดูคอมพิวเตอร์ด้วยกัน freeware. โปรแกรมนี้สามารถเพียงเพราะคุณมีปัญหา annoy คุณและช้าลงคอมพิวเตอร์ของคุณลงไป คุณสามารถทำอย่างนั้นใช้ Any Search การลบคำสั่งซึ่งอเสนอยู่บนหน้า 2 ต่อได้. ระหว่างการตั้งค่า Wizards ทำให้แน่ใจว่าไม่ให้เกียจซะบ้านไปดูทุกขั้นตอนของการติดตั้ง. ยกเลิกการเลือกตัวเลือกนี้อย่างที่คุณจะเดียวที่มีปัญหากันทีหลัง ทางนี้,คุณอาจจะไม่สังเกตเห็น propositions ติดตั้งส่วนประกอบเพิ่มเติม,อย่างเช่น Any Search hijacker อะไรหมายความว่าพวกเขาทั้งหมสามารถถูกติดตั้งโดยปริยาย

ดาวน์โหลดเครื่องมือการเอาออกเอา Any Search

* WiperSoft scanner, available at this website, only works as a tool for virus detection. More data on WiperSoft. To have WiperSoft in its full capacity, to use removal functionality, it is necessary to acquire its full version. In case you want to uninstall WiperSoft, click here.


เรียนรู้วิธีการเอา Any Search ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1. คู่มือการกำจัดด้วยตนเอง Any Search

a) ถอนการติดตั้งจาก Windows 8/7/Vista

 1. คลิกขวาที่มุมซ้ายล่าง หรือคลิกที่ Start
 2. เลือกแผงควบคุมจากรายการ win7-win8-start-control-panel วิธีการเอาออก Any Search
 3. เลือกถอนการติดตั้งโปรแกรม control-panel-programs วิธีการเอาออก Any Search
 4. เลือกแอพลิเคชันที่ไม่พึงประสงค์ และคลิกถอนการติดตั้ง uninstall-program วิธีการเอาออก Any Search

b) ถอนการติดตั้งจาก Windows XP

 1. เปิดเมนู'เริ่ม' และไปที่แผงควบคุม win-xp-startmenu วิธีการเอาออก Any Search
 2. คลิกเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมบน win-xp-control-panel วิธีการเอาออก Any Search
 3. เลือกโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ และคลิกเอาออก win-xp-add-remove-program วิธีการเอาออก Any Search

c) เอา Any Search จากระบบ Mac OS X

 1. กดปุ่ม Go ที่อยู่มุมบนซ้ายของหน้าจอ เลือกโปรแกรมประยุกต์ mac-os-x-go-menu วิธีการเอาออก Any Search
 2. ค้นหา Any Search และโปรแกรมใด ๆ ที่น่าสงสัย คลิกขวาบนมันและพวกเขา และกดย้ายไปถังขยะ mac-os-x-applications วิธีการเอาออก Any Search

ขั้นตอนที่ 2. กำจัด Any Search จากเบราว์เซอร์

a) ลบ Any Search จาก Internet Explorer

 1. คลิกที่ไอคอนเกียร์ และเปิดตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 2. เขียนทับโฮมเพจของคุณบนแท็บทั่วไป ie-home-page วิธีการเอาออก Any Search
 3. กลับไปที่ไอคอนรูปเฟือง และเลือกจัดการ Add-on
 4. ในแถบเครื่องมือและส่วนขยาย ลบโปรแกรม add-on ที่ไม่พึงประสงค์ ie-extensions วิธีการเอาออก Any Search
 5. ในบริการการค้นหา ยกเลิก Any Search ie-search-providers วิธีการเอาออก Any Search
 6. เลือกเครื่องมือค้นหาใหม่ และคลิกตกลง

b) เอา Any Search จาก Google Chrome

 1. คลิกที่เมนู Google Chrome
 2. เลือกเครื่องมือ และไปที่ส่วนขยาย
 3. กำจัดส่วนขยายสำหรับเบราว์เซอร์ที่ไม่พึงประสงค์ chrome-extensions วิธีการเอาออก Any Search
 4. ไปที่การตั้งค่า และเลือกเปิดหน้าใดหน้าหนึ่งหรือชุดของหน้า
 5. คลิกตั้งค่าหน้าเว็บ และเลือกหน้าแรกใหม่ chrome-set-pages วิธีการเอาออก Any Search
 6. คลิกโปรแกรมจัดการค้นหาภายใต้ค้นหา
 7. ลบ Any Search และตั้งค่าเครื่องมือค้นหาใหม่ chrome-search วิธีการเอาออก Any Search

c) Any Search ออกจาก Mozilla Firefox

 1. คลิกที่ไอคอนเมนู (มุมบนขวา) และเลือก Add-on
 2. ในส่วนขยาย ลบส่วนขยายเบราว์เซอร์ที่ไม่พึงประสงค์ firefox-extensions วิธีการเอาออก Any Search
 3. กลับไปเมนู และเลือกตัวเลือก
 4. บนแท็บทั่วไป ปรับเปลี่ยนโฮมเพจของคุณ firefox-settings วิธีการเอาออก Any Search
 5. บนแท็บค้นหา ลบ Any Search และตั้งตัวให้บริการใหม่ firefox-search วิธีการเอาออก Any Search

d) เอา Any Search จาก Microsoft Edge

 1. เปิด Microsoft ขอบ และเลือกเพิ่มเติม (สามจุดมุมขวาบน)
 2. การตั้งค่า edge-menu-settings วิธีการเอาออก Any Search
 3. กดเลือกเพื่อล้าง (มันถูกวางไว้ด้านล่างล้างข้อมูลการท่องเว็บ) edge-settings วิธีการเอาออก Any Search
 4. เลือกทุกอย่างคุณต้องหายไป และกดใส edge-clear-data วิธีการเอาออก Any Search
 5. คลิกขวาเริ่มปุ่ม (โลโก้ Windows) →จัดการงาน→แท็บกระบวนการ task-manager-open วิธีการเอาออก Any Search
 6. ค้นหา Microsoft ขอบ และคลิกขวาบน เลือกไปที่รายละเอียด task-manager-processes วิธีการเอาออก Any Search
 7. คลิกขวาบนรายการ Microsoft Edge เชื่อมต่อและเลือกจบการทำงานทุก task-manager-details วิธีการเอาออก Any Search

เพิ่มข้อคิดเห็น